Closing Statement of President Aquino after the Town Hall meeting on the 100th day of his administration


Closing Statement
of
His Excellency BENIGNO S. AQUINO III
President of the Philippines
Delivered after the Town Hall Meeting held on the occasion of the First Hundred Days of his Administration
[October 7, 2010, La Consolacion College, Manila]
Palagay ko naman ho, nasabi ko na lahat ‘yan. Tapos na ho dapat ‘yung puro dakdak. Habang nandito po tayo, ‘yung mga problemang dapat tugunan ay hindi ho natin naaksyunan.
Kaya panay ho ang tingin ko dito sa aking Executive Secretary dahil baka ho hindi kami sabay dumating sa aming opisina at kailangan hong aksyunan na natin ‘yung mga nakabimbin pang problema.
Marami ho talaga tayong minana. ‘Yung iba ho deka-dekada baka daang taong inipon ang mga problemang ito.
Hindi ko maipapangako sa inyo—gumising kayo bukas; ayos na lahat ito. Ang kaya ko ipangako sa inyo bawat araw sa mga darating na araw, bawas nang bawas ang problemang hinaharap ng bawat Pilipino.
Salamat po muli.

Support this blog