Speech of President Aquino - 7th Philippine National Corn Congress, Isabela


SPEECH
of
His Excellency BENIGNO S. AQUINO III
President of the Philippines
At the 7th Philippine National Corn Congress
[October 8, 2010, Reina Mercedes, Isabela]
[Please check against delivery]
Magandang umaga.
Una, nagpapasalamat ako sa Philippine Maize Federation sa pag-imbita sa akin sa pagtitipong ito. Mahalaga po ang mga ganitong salu-salo, dahil dito po nagtatagpo ang iba’t-ibang ideyang pang-agrikultura, na siya naman pong pinagmumulan ng mga makabuluhang inobasyon at bagong pananaw mula sa mga kapwa corn farmers, at traders. Hindi lang po nito pinapadali ang trabaho at pinapalaki ang kita ng bawat isa: pagkakataon din po ito upang maibahagi natin ang mga nagiging balakid sa paglago ng ating industriya ng mais, at ang mga angkop at napapanahong kasagutan sa mga nasabing isyu. Kaya naman po isinusulong po natin ang mga ganitong ugnayan.
Gusto kong rin pong pasalamatan si Dr Alfonso A. Uy at ang kanyang mga kasamahan sa Mindanao Grain Processing Co, Inc. (MGCPI) para sa pagtatatag ng Reina Mercedes Corn Processing Center (RM-CPC) dito sa Isabela. Direkta pong nakikinabang dito ang ating mga maliliit na magsasaka ng mais. Hindi po nababale-wala ang kanilang pinaghirapan. Pinapaganda na po ninyo ang kalidad ng inaani nilang mais, naibebenta pa po nila sa inyo ang kanilang mga produkto sa tamang halaga nito. Samakatuwid, binibigyang-lakas po ninyo ang ating mga magbubukid. Alinsunod po ito sa adhikain ng ating administrasyong tumulong sa mga magsasaka sa pagbibigay ng pinakasapat na halaga sa kanilang pinaghirapan. Ang pagtataguyod ninyo ng pinakamalaking post-harvest facility sa buong Southeast Asia ay isang patunay sa inyong pakikiisa, hindi lamang para sa pagsulong ng pambansang agrikultura, kundi maging sa pagpapaganda ng buhay ng ating mga magsasaka ng mais.
Isa po sa mga pinakamahalagang produktong pang-agrikultura ng Pilipinas ang mais. Paborito po itong pagkain ng marami sa ating mga kababayan, lalo na sa Visayas at Mindanao. Pangunahing sangkap din ito sa paggawa ng mga pagkain ng mga hayop. Malaki po ang inaambag ng industriya ng mais sa paglago ng pambansang ekonomiya, lalo pa at nakasalalay po sa pagsasaka nito ang pangkabuhayan ng humigit-kumulang dalawang milyong pamilyang Pilipino. Kaya naman po mahalagang paglaanan natin ng panahon ang pagsasaayos sa kabuuang estado ng industriya ng mais, hindi lang po para lumakas ang produksyon at ani nito, kundi para maiangat natin ang antas ng buhay ng ating mga masisipag na magbubukid.
Batid po ng pamahalaan ang mga suliranin ng ating mga magsasaka ng mais. Mula Enero hanggang Hunyo nitong taon, bumaba po sa 2.42 milyong metriko tonelada o dalawampu’t limang porsyento (25%) ang produksyon natin ng mais dahil sa bagsik ng El Niño. Sa sobrang init po ng panahon, kapwa nito binawasan ang maaari nating anihin, gayundin ang lupang pwede nating pagtamnan ng mais. Isama pa po natin dito ang kakulangan sa tubig dahil sa pagkatuyo ng mga irigasyon.
Bukod sa mga problemang dala ng mga natural na sakuna, marami pang ibang suliranin ang pumipilay sa ating industriya. Kabilang na dito ang kakulangan ng mga post-harvest facilities, na nagpapababa sa halaga ng mga produktong mais sa merkado lalo na tuwing tag-ulan. Ang mataas na presyo ng abono at ng iba pang gamit sa pagsasaka ay dagdag pang mga pabigat sa ating mga magbubukid.
Bilang tugon po sa mga problemang ito, atin pong inilunsad ang Agri Pinoy Program. Layon po nitong paigtingin ang seguridad sa pagkain ng ating bansa. Kaya naman po imbes na gastusin ng Department of Agriculture (DA) ang 1.3 billion pesos para sa seed subsidy na limitado naman po ang epekto, itinuon na lang po ang halagang ito sa mga mas pangmatagalan at kapaki-pakinabang na programa na makakapagpasigla sa estado ng ating pambansang agrikultura.
Una na po dito ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng ating mga irigasyon. Nakasalalay po ang tagumpay nito sa aktibong pakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture at ng National Irrigation Administration (NIA) sa mga Local Government Units (LGUs), gayundin sa mga volunteer groups, kooperatiba sa mga kanayunan at sa pribadong sektor. Ang mga ganitong public-private partnerships (PPP) po ang pinakamabilis na paraan upang makapagpatayo po tayo ng mga small-scale irrigation systems (SCIS) sa mga kanayunan, at agad nating matugunan ang kakulangan sa tubig. Wala pong binatbat ang El Niño sa ating bayanihan; ang didilig po sa mga tuyong lupa ay ang ating pakikiisa at pagtutulungan.
Hangad po ng ating administrasyon ang pagkakaroon ng isang corn dryer sa bawat isanlibong (1000) ektarya ng pinagtatamnan ng mais, lalo na sa Mindanao. Batid po kasi nating kapag may mga imprastraktura at makinang magpapatuyo sa mais ng ating mga magsasaka, tataas ang kalidad ng kanilang aanihin, at hindi na sila maaaring baratin ng mga buyers sa produktong kanilang ibebenta. Kaya naman po sinisimulan na nating magpatayo ng mga drying facilities gaya ng mga “solar dryers” at mga multi-purpose drying pavements sa iba’t-ibang bahagi ng bansa. Isusulong din po natin ang pagbubuo ng mga trading centers at seed storage facilities upang masiguro ang kalidad ng mga binhi na ating itatanim. Sa ganitong paraan po, maitataguyod natin ang kapakanan ng mga magsasaka, masisigurong tunay na mas masagana ang kanilang ani, dadami ang kanilang kita, at maibibigay nila ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya.
Sa tulong ng Land Bank of the Philippines (LBP) at ng iba pang Government Financial Institutions (GFIs), atin din pong dadagdagan ang production loan portfolio na mailalaan natin sa ating mga proyektong pang-agrikultura. Makikibahagi po dito ang mga Rural Banks at mga kooperatiba na kadalasang nilalapitan ng mga magsasaka tuwing may pangangailangang pinansyal. Hindi po natin pagdadamutan ng kapital, kaalaman o teknolohiya ang ating mga magsasakang nais tumulong sa pag-unlad ng bayan.
Bahagi rin po ng ating adyenda para sa sektor ng agrikultura ang pinahusay na koordinasyon sa pagitan ng mga State Colleges and Universities (SCUs) at ng Department of Agriculture sa research and development. Hinihikayat ko po kayong tumulong sa ating mga agriculture professionals, mga magsasaka at mga growers sa wastong paggamit ng mga  makabagong teknolohiya at pamamaraan upang makabuo ng mas mataas na kalidad na mga binhi. Muli ko rin pong inaanyayahan ang pribadong sektor, at iba pang sektor ng lipunan upang suportahan ang pamahalaan sa pagkamit ng ating pangakong mapayabong ang ating agrikultura, lalo na ang industriya ng mais. Ang ating pagtutulungan po ang magiging puhunan natin upang matiyak ang pangmatagalang food security, at mas matatag na ekonomiya ng bansa.
Buo po ang aking pagtitiwala: ang pagtitipong ito ang magsisilbing hudyat para sa nagkakaisa at tuloy-tuloy na hakbang upang palakasin ang agrikultura ng ating bansa. Sa ating pagtutulungan, naniniwala akong imbes na tayo ang mag-angkat ng mga produkto mula sa mga dayuhan, tayo na mismo ang mag-eexport at magbebenta ng ating mga produkto sa iba’t-ibang panig ng mundo. Ang katuparan po nito ay nakasalalay sa ating pagkukusa na magbigay-lakas sa ating kapwa Pilipino. Wala pong duda: ang mga binhi ng pagbabago na ating itinatanim ngayon ay magbubunga ng magandang kinabukasan, na aanihin at ipapamana natin sa susunod na henerasyon.  Napakaganda na po ng ating nasimulan; ituloy po natin ang sama-samang pagtahak sa matuwid na landas.
Maraming salamat po.

Support this blog