Speech of President Aquino during the awarding of the Ten Outstanding Students of the Philippines


SPEECH
of
His Excellency BENIGNO S. AQUINO III
President of the Philippines
During the awarding ceremonies of the Ten Outstanding Students of the Philippines
[October 7, 2010, MalacaƱan Palace]
[Please check against delivery]
Magandang araw po sa inyong lahat.
Binabati ko po ang mga napiling pinakamahusay na estudyante sa ating bansa. Ikinalulugod kong makasama ang mga tulad ninyong hindi sinayang ang biyayang karunungan ng Panginoon at hindi ipinagwalang-bahala ang pagkakataong makapag-aral. Ang inyong parangal na matatanggap ay bunga ng inyong pagsusumikap na lampas sa apat na sulok ng silid-aralan. Maliban sa mataas na marka sa mga gawaing pang-akademiko, masigasig din kayo sa pagganap ng inyong tungkulin sa lipunan at sa pagpapamalas ng kahusayan sa pamumuno.
Salamat sa mga magulang at guro sa pagpapanday sa isip ng mga tulad ninyong magmamana ng mahahalagang tungkulin sa lipunan. Nagsisilbi kayong lakas at inspirasyon sa ating puspusang paglalatag ng mga programa para sa kapakanan ng mga estudyanteng katulad ninyo. Salamat din sa tagapagtaguyod ng parangal na ito sa pangunguna ni Jose Concepcion Jr. Sa patuloy ninyong pagkilala sa kahusayan ng mga estudyante, naipapaabot natin ang ating pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Kasama ninyo ang aking administrasyon sa pagsisikap na makahubog pa at maparami ang bilang ng mga estudyanteng gaya ng mga awardee ngayon.
Sa isang liham na isinulat ng aking ama para sa akin habang nakakulong siya at napipintong hatulan ng kamatayan ng military tribunal, sinabi niya sa akin: “umaasa akong mag-aaral ka nang mabuti para magkaroon ka ng matatag na pundasyon sa pagtupad ng iyong mga pangarap sa hinaharap.” Ito rin po ang maipapayo ko sa lahat ng kabataan ngayon. Hangarin ng bawat magulang na mapag-aral ang kanilang mga anak. Itinuturing nga po itong kayamanang hindi mananakaw ninuman.
Subalit paano kung ang pondong inilaan para maisakatuparan ang pinapangarap na edukasyon ang ninanakaw?
Alam kong mulat din kayo sa mga hamong dapat nating malampasan sa edukasyon. Malaking bahagi ng buhay niyo ang ginugugol ninyo sa pag-aaral. Dumadaan kayo sa mahihirap na leksiyon at mga proyektong kailangang maisagawa upang maging karapat-dapat sa susunod na antas. Madalas, pinahihirap pa lalo ang buhay-mag-aaral ng mga kakulangan sa mga libro at imprastraktura at ng hindi sapat na gamit sa pagtuturo ng mga guro. Nariyan din ang tukso at impluwensya ng internet, computer games, telebisyon, at iba’t ibang uri ng media. Sa kabila ng lahat ng ito, kayong mga awardee ngayon ay hindi nagpatinag. Ginawa ninyo ang lahat upang mapaunlad ang inyong kaalaman sa abot ng inyong makakaya. Ngayon pa lang na may mga pagkukulang pa, napakagagaling na ninyo, ano pa kaya kung atin nang matugunan ang inyong mga pangangailangan?
Kayong mga naririto ngayon ay ang mga higit na nagsumikap na matuto at paunlarin ang kakayahan. Nagtagumpay na kayo sa iba’t ibang larangan bilang mag-aaral, ngunit marami pa kayong pagsubok na haharapin: hamon na makapagtapos ng pag-aaral, makapaghanap ng trabaho at maitaguyod ang sariling pamilya. Naniniwala akong kaya din ninyong magtagumpay sa mga ito. Kaya naman, hihiling sana ako sa inyo ng pabor. Sana lamang, sa karerang tatahakin ninyo sa buhay at sa pagsuporta ninyo sa inyong pamilya, hindi ninyo makalimutang kumilos para sa kaunlaran ng ating bayan. Maraming simpleng paraan upang magawa niyo ito: ang wastong pagtapon ng basura, pagsunod sa batas-trapiko at pagbabayad ng tamang buwis. Inaasahan ko rin na kayong naririto ay makakapag-ambag ng higit pa. Hinihikayat ko kayong maglingkod sa ating gobyerno, o maging miyembro ng mga organisasyong nagsusumikap na masolusyunan ang mga suliranin ng ating bansa. Tungkulin ninyong hindi lamang paunlarin ang sarili kundi tulungan din ang ibang magtagumpay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong kaalaman.
Alam kong marami pang mahuhusay na estudyanteng gaya ninyo ang hindi lang nabibigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili dahil sa hirap ng buhay. Kailangan ko ang tulong ninyo. Umaasa akong kasabay ng pagtanggap ninyo sa parangal na ito ang pagtanggap din ninyo sa hamong makiisa kayo sa ating layuning makamit ang pagbabago. Sana’y gamitin ninyo sa ikabubuti ng nakararami ang inyong galing, hindi upang pagsilbihan ang interes ng iilan lamang.
Inuulit ko po, kaakibat ng inyong karunungan ang mas malaking responsibilidad na itaguyod ang kinabukasan ng bayan. Umaasa akong matapos ang ilang taon, bahagi pa rin kayo ng ating isinusulong na demokrasyang kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayan. Sa ating pagkakaisa, abot-kamay na po natin ang hangad nating kasaganahan. Sama-sama tayo sa pagkilos tungo sa isang magandang kinabukasang may tunay na kalayaan.
Maraming salamat sa inyo at nawa’y patuloy kayong maging mabuting halimbawa sa iba sa ating pagsisikap na tahakin ang tuwid na landas.

Support this blog