Statement of President Aquino upon arrival from Vietnam


Statement
of
His Excellency Benigno S. Aquino III
President of the Philippines
Upon his Arrival from  the Socialist Republic of Vietnam
[October 31, 2010, Ninoy Aquino International Airport]
[Please check against delivery]
Nakauwi na po tayo mula sa isa namang matagumpay na biyahe sa Vietnam, kung saan nakipag-pulong tayo sa mga pinuno ng ating mga karatig-bansa.
Kung ano po ang natutuhan na siguro ninyong asahan mula sa akin, iyon pa rin po ang ating pinanindigan. Walang pera o pagkakataong sinayang upang tuluyan tayong umusad dito sa tuwid na landas tungo sa pag-unlad.
Tinupad po natin ang ating tungkulin bilang mabuting kapitbahay sa ating mga kaibigan sa ASEAN. Sa biyahe pong ito, napagtibay natin ang mga ugnayan, at nakadayalogo natin ang ating mga kaalyado. Ikinagagalak ko pong sabihin na miski ang mga dayuhan ay humahanga sa pag-apaw ng pag-asa sa ating bayan. Tunay nga pong umangat na tayo sa paningin ng daigdig.
Malinaw po: Sa patuloy nating pag-abot sa ating mga pangarap, kailangan nating maging mulat sa situwasyon at mga pangyayari sa rehiyon at sa buong mundo. Kailangan nating makipagtulungan sa mga bansang dinaraanan ang dinaraanan natin ngayon, pati na rin sa mga bansang dumaan na rito at nakatamasa ng tagumpay.
Gagamitin po natin ang kaalamang ito upang ipatupad ang ating agenda ng reporma at pagbabago.  Harinawa po, ang mga napag-usapan natin kasama ang ating mga karatig-bansa ay magdudulot ng mas mabuting buhay para sa sarili nating mga mamamayan.
Maraming salamat po, at karangalan kong tumapak muli sa lupain ng bansang Pilipinas.

Support this blog