Pahayag ni Pangulong Aquino Halalang Pambarangay sa ika-25 ng Oktubre 2010


PAHAYAG
ni
BENIGNO S. AQUINO III
Pangulo ng Pilipinas
Ukol sa darating na Halalang Pambarangay sa ika-25 ng Oktubre 2010
[23 Oktubre 2010]
Inaanyayahan ko po ang lahat na makilahok sa darating na Barangay Elections. Isa itong mahalagang pagkakataon upang mapalakas natin ang ating mga barangay, ang sangay ng pamahalaan na unang nakakapagbigay-serbisyo sa ating mga mamamayan. Gaya ng ating naging tagumpay noong nakaraang halalan, naniniwala akong muli nating maisusulong nang payapa at maayos ang halalang ito.

Nawa’y sa inyong pagpapasya at pakikiisa, maihalal natin ang may paninindigang makiisa sa ating pagtahak ng tuwid na landas.
Inaasahan ko rin ang inyong pakikiisa para sa isang halalang malaya sa karahasan at pandaraya.

Support this blog