Pahayag ni Pangulong Aquino sa Bagyong Juan


PAHAYAG
ni
BENIGNO S. AQUINO III
Pangulo ng Pilipinas
Ukol sa Bagyong Juan
[Oktubre 19, 2010]
Humupa na ang bagyo. Kumikilos na po tayo para sa agarang panunumbalik ng ating normal na kalagayan. Handa na pong ibalik ng mga kinauukulan ang kuryente sa mga lugar na kinailangan ang pansamantalang pagtigil nito, oras na matapos nilang suriin ang mga nangyaring pinsala at ang mga kakailanganing pagsasaayos nito.

Habang papalayo ang bagyong Juan sa Philippine Area of Responsibility, inasikaso na ng DSWD ang mga pangangailangan ng 8,042 evacuees (dakong 6:00AM, Oktubre 19, 2010).  Nagawa nilang tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad dahil sa ibayong paghahanda ng mga supply at kagamitan para sa gagawing pagtulong.
Nagbabala ang PAGASA noong Miyerkules ukol sa namumuong bagyo at ipinaalam namin sa publiko ang mga paghahanda para dito noong Biyernes. Ikinalulugod kong ipabatid sa inyo na ang bawat ahensya ng gobyerno ay nagawang tuparin ang kani-kanilang tungkulin. Ang ating naging puspusang paghahanda ay kabaligtaran ng kawalang kahandaan natin nitong mga nakaraang bagyo. Ngayon po, hindi natin kinailangang manawagan pa sa publiko para sa karagdagang tulong.
Nakipagtulungan tayo sa mga LGUs nitong mga nakalipas na araw. Aabisuhan nila ako kung kakailanganin nila ng karagdagang tulong mula sa pamahalaan. Naglabas ako ng Memorandum Circular na nagkakansela ng pasok sa mga opisina sa Region I at II gayundin sa CAR ng mga non-essential personnel upang makapaglaan ng oras ang mga apektadong lugar na maisaayos ang kanilang komunidad.
Pinasasalamatan ko sina Kalihim Gazmin, Soliman at Montejo, Undersecretary Yumul, at NDRRMC Executive Director Ramos sa kanilang mahusay na pagtupad sa tungkulin. Sa kasalukuyan, wala tayong natatanggap na anumang hinaing na hindi natin natutulungan ang ating mga kababayan sa mga apektadong lugar.
Patunay ito sa isang gobyernong nakahandang tugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Ipinapakita nito ang malaking maitutulong ng gobyerno kung nakatutok ito sa paglilingkod para sa kapakanan ng bayan at hindi sa kapakanan ng iilan lamang.
Nagsisilbi itong paalala sa lahat na ang gobyerno ay isang institusyong hindi lamang umaasa sa isang tao. Ang ating epektibong pagkilos ay bunga ng pagtutulungan at ng pinagsama-samang pagsusumikap at pakikisangkot ng bawat isa.
Tuwing tayo ay nagtutulungan, nakakapagtuon ako sa iba pang mga suliranin kahit pa lumipas na ang bagyo. Kahapon po, nagpatawag ako ng isang Anti-Poverty Cabinet Cluster Meeting. Pagkatapos nito ay nakipagkita ako sa mga Gobernador ng Mindanao. Sa halip na magpalitrato at makipagkuwentuhan lang doon, ginawa po natin ang ating tungkulin. Pinatunayan nating sa ating pagkakaisa, maiiwasan natin ang panganib at mababawasan ang pinsalang maidudulot sa panahon ng kalamidad.
Bilang pagtatapos, ipinapaabot ko ang aking pakikiramay sa mga pamilyang nasawi ang mga mahal sa buhay sa nagdaang bagyo.

Support this blog