Statement of President Aquino, Response to Budget of State Universities and Colleges


STATEMENT
of
President BENIGNO S. AQUINO III
President of the Philippines
In response to queries about the budget of State Universities and Colleges
[October 19, 2010]
Nitong mga nakaraan pong linggo, nakarating po sa atin ang ilang mga hinaing at reklamo ukol sa ating iminungkahing budget para sa State Universities and Colleges (SUC’s) sa taong 2011. Pinakinggan natin ang kanilang saloobin tungkol dito. Bilang paglilinaw po, narito ang katotohanan, at ang aming paninindigan.

Ang inilaang pondo para sa kanila ay bahagi ng ating isunusulong na zero-based budgeting at ito po ang pinaniniwalaan kong mas nararapat.
Sabi po nila, pinababa raw natin ang budget para sa sektor ng edukasyon. Nagtataka po ako kung bakit may ganitong reklamo sapagkat malinaw po na tumaas ang budget para dito ng 12.92%. Para sa taong 2011, 271.67 bilyong piso ang inilaang budget para sa edukasyon samantalang ngayong 2010 naman, 240.58 bilyong piso. May nagsasabi rin pong mas mababa daw ang pondo para sa SUC’s sa susunod na taon, na hindi rin naman po totoo. Ang mungkahing budget para sa SUC’s sa 2011 ay 23.4 bilyong piso, mas mataas ng 11.3 porsyento sa iminungkahi para sa taong ito na 21.0 bilyong piso. Lumaki nga po ang 2010 budget sa 23.845 bilyong piso—pero lumaki naman dahil sa mga congressional insertions.
Reklamo ng iba, dapat raw ay mas mataas ito. Sabi naman ng ilan, hindi raw natin binibigyang-halaga ang edukasyon. Sagot ko naman po sa kanila, huwag sanang kalimutan na hindi lang tertiary level ang binibigyang-pansin kapag edukasyon ang pinag-uusapan. Kasama ang CHED, pero kasama rin ang DepEd. Kung susuriin lang po sana ng mga bumabatikos sa atin kung gaano kalaki ang itinaas ng budget ng DepEd, siguro po malalaman din nila na hindi po natin pinapabayaan ang edukasyon. Mas tinututukan lang natin ang higit na nangangailangan ng tulong. Ang basic education ay dapat libre para sa lahat, kaya malaki ang budget na idinagdag natin sa DepEd. Sa pamamagitan nito, masisigurong mabibigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na makapag-aral.
Totoo rin pong bumaba nang kaunti ang budget ng Unibersidad ng Pilipinas, mula sa nakalaang 6.9 billion noong 2010 hanggang sa mungkahi nating 5.5 billion para sa 2011.  Nangyari lamang po ito sapagkat malinaw sa atin na may paraan na ang UP para dagdagan ang sarili nilang pondo. Kumikita na po ang UP-Ayala Technohub, dagdag pa sa kita ng  pamantasan mula sa tuition ng mga estudyante, at sa suportang ibinibigay ng estado. Sa kabilang banda, marami pa pong mga SUC na nangangailangan ng kaukulang atensyon. Sa kanila po natin itututok ang pondong dati’y nakatuon lamang sa UP. Ang makakalangoy po ay inaasahan nating makararating sa pampang; abutan naman natin ng salbabida ang mga maaari pang malunod.
Lilinawin ko lang po: ang pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon ay prayoridad ng ating gobyerno. Sa atin pong Reform Budget, tinitiyak nating magiging maayos at karapat-dapat ang ating paggastos. Ito ay para siguraduhin na mapopondohan ang dapat na pondohan. Kaya po pumayag tayo na ganoong halaga ang ilaan sa SUC’s. Ang SUC’s po, ayon sa Higher Education Modernization Act of 1997, ay pinahihintulutan na gastusin ang kanilang kinikita mula sa matrikula at iba pang bayarin ng kanilang mga estudyante. Kaya naman po hinihikayat ko sila na gugulin ito para sa kanilang mga programang pang-akademiko. Nandito naman po ang gobyerno upang alalayan sila.
Ang ganitong pagpopondo ay kailangan natin para matugunan ang mga problema sa iba’t ibang sektor ng bansa tulad ng edukasyon, kalusugan at trabaho. Mahirap na tungkulin ito dahil kaunti na lamang ang maaaring magamit nang malaya sa minana nating pondo mula sa nakaraang administrasyon—nasa anim at kalahating porsyento na lang po.
Nirerespeto ko po ang opinyon ng maraming sektor sa usaping ito, at natutuwa ako sa pag-angat ng antas ng diskurso ukol dito. Panawagan ko lamang po, ang patuloy na pakikinig at pagbubukas ng isip ng lahat ng panig. Maraming salamat po.

Support this blog